Individualių namų statybos priežiūra

Individualių namų statybos priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki valstybinei komisijai pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

 

Pasirengimas statybai :
–  patikriname projektą;
–  pasiūlome įvairius sprendimus šiltinimo mazgam;
–  pasiūlome sprendimus hidroizoliaciniam mazgam;
–  sudarome sąmatą vidutinėm rinkos kainom;
–  parengiam dokumentus konkursui;
–  konkuro būdu pateikiam Užsakovui Rangovų pasiūlymų suvestinę;

Individualių namų statybos priežiūra – nuo pradžios iki pabaigos.

Statybos eigoje :
–  tikriname/ deriname technologinių procesų eiliškumą;
–  tikriname darbų kokybę;
–  tikriname atliktų darbų aktus;

 

Užbaigus statybą :
–  vykdome pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą;

 

 

 

 

 

STATYTI  INDIVIDUALŪS  NAMAI

 

 

 

 

STATYTOS INDIVIDUALIŲ  NAMŲ  GYVENVIETĖS

2011082411077_1

Gulbinų gyvenvietės statyba / 1-as etapas
Užsakovas UAB „Sostinės namai“
Rangovai UAB „Luidas“, UAB „Vandesta“, UAB „Rumsta“

img_9012_1

Neries Kilpų gyvenvietės statyba
Užsakovas: UAB „Turto Vadybos Grupė“,
Rangovai UAB „Kerista“, UAB „Nalšia“, UAB „Vilniaus Ranga“