Butų kotedžų namų defektų techninė apžiūra

– Atliekame perkamų ar eksploatuojamų butų kotedžų namų apžiūrą.
– Nustatome perkamo būsto kokybės stovį ir nurodome į ką atkreipti dėmesį, kad ateity išvengti problemų.
– Nustatome defektų pavojingumą, defektų priežastis ir defektų šalinimo būdus.

Perkamo ar eksploatuojamo buto kotedžo namo kokybės apžiūros metu vertiname:
– pastato pamatų, sienų, stogo konstrukcijų būklę;
– perkamo būsto atitikimą projektui;
– inžinerinių sistemų būklę;
– būsto sienų stogo šiltinimo būklę ir defektus;
– atliekame termoviziją;
– įvertiname patalpų perplanavimo galimybes;
– pateikiame defektų šalinimo sprendimus;

Esant konfliktinėms situacijoms parengiam medžiagą teismui.

Pateiktuose objektuose atlikta statybinė ekspertizė, paruošta medžiaga teismui

Žemiau pateikti objektai apžiūrėti užsakovų prašymu. Objektuose nustatyti statybos darbų technologijos pažeidimai, pastatų eksploatacijos trūkumai, rasti statybos defektai. Daliai jų parengta medžiaga teismui.

Daugiabutis gyvenamasis namas Klaipėdoje

Statant, dėl įvarių priežasčių, būna konstrukcijų pakeitimų. Darant pakeitimus kartu su projektuotojais būtina įvertinti konstrukcijų detales, kad nauji mazgai užtikrintų esminius pastato reikalavimus ir tinkamą eksploataciją.
Šiame name pakeista atraminių sienučių konstrukcija, netinkamai įrengti jų pamatų pagrindai, neįrengta hidroizoliacija. Pastato dalyje pamatų požeminės dalies sienos tik nugruntuotos, hidroizoliacija neįrengta. Sienos rūsyje nešiltintos, rūsio laiptinėje nėra vėdinimo. Rezultatai matomi nuotraukose.

Namas statytas sau

Namas statytas sau, neturint konstrukcinės dalies projekto, be konstrukcijų mazgų brėžinių. Statybos darbai vykdyti pasikliaujant mūrininkų patirtimi.

1 aukšto perdanga neturi tinkamų atramų, todėl atsirado monolitinės konstrukcijos sėdimas 17 mm. Dėl įlinkio lūžo perdangos plokštė.

UAB „Minties kelias“ inžinierius sudarė laikančių konstrukcijų įrengimo schemą avarinio stovio likvidavimui.

Namas pardavimui – nauja statyba

Naujai statomų individualių namų techniniuose projektuose nepateikti medžiagų sujungimo mazgai. Be inžinierių priežiūros ir tikrinimo statybininkai daro kaip supranta. Parduodant tokį namą nukenčia vystytojai – ilgėja pardavimo laikas, tenka taisyti broką.
Name nebuvo impregnuota mediena, todėl visą stogo šiltinimą teks nuimti (jei pastebės pirkėjas).

Perdangos atrėmimas name

Senos statybos namas statytas neturint supratimo apie statybą. Name nėra pamatų hidroizoliacijos, todėl vanduo plauna pamatus. Plokščių ilgis nepakankamas, todėl mėginta betonuoti žiedą virš 1-o aukšto sienų ir ant jo remti plokštes. Žiedo betonas permažo stiprumo, neaiškus žiedo armavimas. Po perdanga stovėti pavojinga. Todėl būtinas konstrukcijų stiprinimas. Patikėjus ši darbą „Šabašninkam“ – pigiau, rezultatas gali būti labai liūdnas.

Vaikų darželis „Dainorėliai“

Vaikų darželyje „Dainorėliai“ atliktas stogo remontas, apšiltintos sienos, pakeisti langai. Stogo danga nekokybiškai prilydyta, yra oro pūslės. Parapetų skardinimas padarytas neįrengus nuolydžių, todėl vietomis ant skardos po lietaus susidaro balos. Parapeto skardos lakštai tarpusavyje neužhermetizuoti, vanduo patenka į parapeto mūrą, drėksta vidaus sienos.

Nauja stogo danga prilydyta nesuformavus tinkamų stogo nuolydžių. Vietomis dėl esančios drėgmės auga samanos. Skardinant kaminėlius nepašalintos statybinės šiukšlės. Laikui bėgant jos sminga į bituminę stogo dangą.

Nauja stogo danga prilydyta nesuformavus tinkamų stogo nuolydžių. Vietomis dėl esančios drėgmės auga samanos. Skardinant kaminėlius nepašalintos statybinės šiukšlės. Laikui bėgant jos sminga į bituminę stogo dangą.

Virš stogo išvestos inžinerinės konstrukcijos netinkamai užsandarintos, drėgmės susikaupimo vietose auga samanos, drėgmė patenka į patalpas.

Apšiltinus sienas, tinkamai nepritvirtintos lipynės. Ant stogo lipti pavojinga.

Pamatų hidroizoliacija, šiltinimas

Namas statomas be tinkamos projekto konstrukcinės dalies. Neatkreiptas dėmesys į hidroizoliacijos svarbą – kapiliarinė drėgmė pateks į vidaus sienas. Tai ypač svarbu kai yra molingas gruntas. Dėl netinkamai sudėtos membranos nebus vėdinimo tarpo prie pamato išorinės šilumos izoliacijos. Bet kaip sudėta, neužsandarinta termoizoliacija didina šilumos nuostolius.

Namas pardavimui

Namas statytas be statybos inžinieriaus priežiūros. Neišspręsti konstrukcijų sujungimo mazgai projekte, palikti šalčio tiltai – atlikus pastato termoviziją, jie bus matomi. Nusipiginta iki to kad sumontuoja neimpregnuota mediena. Neesant pamatų hidroizoliacijos, kapiliarinė drėgmė gali sukelti pelėsį. Nekreiptas dėmesys į suvirinimo mazgus. Šiltinimas įrengtas be vėjo izoliacijos. Norint išvengti nuotraukose pateiktų defektų nereikia didelių investicijų. Tačiau eksploatuojant defektai išlys drėgmės ir pelėsio pavidale, ir sąskaitose už dujų suvartojimą.

Užšąla kanalizacija

Individualaus namo kanalizacijos nuotakynės vamzdynas sumontuotas nesilaikant nustatytų projektinių atstumų iki žemės paviršiaus. Žiemos metu kanalizacija užšalo. Pavasarį, polaidžio metu, kanalizacijos surinkimo šulinys prisipildo sniego tirpsmo vandens, nes šulinyje neįrengta hidroizoliacija. Gyventojams padidėja kanalizacijos aptarnavimo kaštai.

Darbai atlikti be fasadų konstrukcinės dalies projekto

Individualaus namo fasadų apdailos darbai atlikti be konstrukcinės dalies projekto. Darbai patikėti specialistams neturintiems reikiamos kvalifikacijos. Palėpės lentos sukaltos neišlaikant ventiliacijos tarpų. Sienos apkaltos dailylentėmis skirtomis vidaus darbams, atstumai tarp dailylenčių per maži, todėl išbrinkus lentoms, dalis jų atsiknojo. Lentos nepilnai nugruntuotos. Sienų angokraščių mūras neprivestas iki lango rėmo, todėl drėksta šilumos izoliacija iš šono. Nepalikta vietos lauko palangių montavimui ir apšiltinimui – šlampa šilumos izoliacija po langais.

Bloga pastato statybos darbų kokybė. Vilkpėdė. Vilnius

Skubant statyti nepadarytas tinkamai pastato projektas, bloga pastato statybos darbų kokybės priežiūra. Nuotraukose pastato stogo dangos lakštai vietomis blogai suleisti, nėra vandens nutekėjimų prie kaminų, skarda pažeista korozijos.

Balkonuose neįrengta hidroizoliacija – vyksta balkono laikančių metalo konstrukcijų ir pastato sienų apdailos korozija. Dėl netinkamai įrengtos hidroizoliacijos į požeminį parkingą patenka vanduo. Ant parkingo grindų formuojasi druskų sankaupos, gadinami automobilių kėbulai.

Formali statybos techninė priežiūra. Vilnius

Dažnai pastatai statomi tik turint techninį projektą be konstrukcinės dalies. Projekte neįvertinami svarbūs mazgai, taupomi pinigai projekto vykdymo priežiūrai. Nuotraukoje matome netinkamai įrengtą balkono hidroizoliacijos mazgą. Buvo užpiltas žemiau esantis butas. Analogiška padėtis kituose balkonuose naujos statybos name ant Taurakalnio.

Šiltinimas metaliniame karkase, nepakankama statybos priežiūra. Vilnius

Šiltinant pastatus būtina atkreipti dėmesį į šilumos izoliacijos suklojimą. Mažiausi tarpai sudaro šalčio tiltus. Pasirinkus pastato šiltinimo technologija ekspertai jums patars kaip išvengti šiltinimo broko.

Ventiliacijos kanalų trūkumas. Pilaitė, Vilnius.

Naujos statybos butuose dažnai įrengiamas nepakankamas kiekis natūralios ventiliacijos kanalų. Dėl šios priežasties juntami kvapai iš kaimynų virtuvės, paslaugų sferos patalpų ar net kanalizacijos vamzdynų.

Naujos statybos butuose nevisuomet būna įrengtas pakankamas kiekis natūralios ventiliacijos kanalų. Dėl šios priežasties būna juntami kvapai iš kaimynų virtuvės ar net kanalizacijos kvapas.

Daugiabučio gyvenamojo namo požeminio parkingo ekspertizė. Užupis, Vilnius.

Parkuojant automobilį susidaro grėsmė į parkingą einantiems žmonėms. Gaisro atveju – nepatogus priėjimas prie apsaugos priemonių skydo.
Nešdami per duris įvairius daiktus žmonės gali apgadinti automobilį.
Dėl šių eksploatacijos trūkumų parkingo vieta panaikinta.
Nuostolis tiek gyventojams, tiek Statytojui, todėl prieš statant geriau dar kartą patikrinti abejotinus projektinius sprendimus kartu su techniniu prižiūrėtoju.

Individualaus gyvenamojo namo ekspertizė. Gyvenvietė prie Ukmergės plento, Vilniaus rajonas

Individualiame gyvenamajame name Užsakovui kilo abejonės dėl montuotojų brigados darbų kokybės. Nustatyta jog neužbaigus stogo šiltinimo sumontuotos gipso kartono lubos. Nekokybiškai sumontuotas lubų metalinis karkasas. Nedalyvaujant statybos procese atestuotam darbų vadovui, taip pat netikrinant atliekamų darbų technologijos techniniam prižiūrėtojui jūsų ginčas dėl statybos broko su rekomenduotų auksarankių brigada gali baigtis teisme. Taupoma kvalifikuotų inžinierių sąskaita, pralošiamas laikas…

Individualaus gyvenamojo namo pamatų ekspertizė. Namas prie Melkio ežero…

Neturėdamas statybinio inžinerinio išsilavinimo, Užsakovas suabejojo atliekamų darbų kokybe. Objekte nedirbo kvalifikuotas darbų vadovas,
skubėta atlikti pamatų rostverko betonavimo darbus, mažai skirta dėmesio darbų kokybei. Blogai sujungti armatūros strypai, neišlyginti armatūros karkasai, su tarpais sumontuotas rostverko šiltinimas. Ginčus, kilusius dėl statybos defektų, spredžia teisininkai. Kuri pusė iš to išlošia?

Daugiabučio gyvenamojo namo ekspertizė. Ruko g. Vilnius

Pastatas statytas nesamdant kvalifikuoto inžinieriaus – statybininko. Butuose pelyja ir drėksta sienos,atšokę dažai, per ventiliacijos kanalą teka vanduo, gausu prašalimo takų, blogai įrengta viso pastato pamatų hidroizoliacija, neužbaigta lietaus nuvedimo sistema, neišspręsti patalpų vėdinimo klausimai.
Visa tai susiveda į statybos broką.

Gyvenamojo namo apšiltinimo ekspertizė. Braškių g. Vilnius

Šiltintas senos statybos namas. Netinkamai įrengta pamatų hidroizoliacija, kreivai sumontuotos polistirolo plokštės. Renovacijos procese nedalyvavo atestuotas darbų vadovas, nebuvo samdomas techninis prižiūrėtojas darbų kokybės kontrolei. Brokuotai statybos darbus atliko viską mokanti brigada.

Automobilių stovėjimo aikštelės virš požeminių garažų hidroizoliacijos ekspertizė. Karoliniškės, Vilnius

Požeminio automobilių parkingo stogas nebuvo tinkamai paruoštas mašinų stovėjimo aikštelei.
Lietaus vanduo prateka į požeminius garažus, skverbiasi į sienas, perdangas, grindų dangą ir jas ardo. Darbus vykdė laisvai samdomi žmonės su patentais. Nebuvo kvalifikuoto statybos inžinieriaus, kuris nurodytų kokias medžiagas galima naudoti ir kaip kokybiškai atlikti darbus. Nesamdytas statybos techninės priežiūros vadovas darbų kokybvei tikrinti.
Tokių darbų pasekoje samdomi advokatai…

Požeminio automobilių parkingo stogas nebuvo tinkamai paruoštas mašinų stovėjimo aikštelei. Lietaus vanduo prateka į požeminius garažus, skverbiasi į sienas, perdangas, grindų dangą ir jas ardo. Darbus vykdė laisvai samdomi žmonės su patentais. Nebuvo kvalifikuoto statybos inžinieriaus, kuris nurodytų kokias medžiagas galima naudoti ir kaip kokybiškai atlikti darbus. Nesamdytas statybos techninės priežiūros vadovas darbų kokybei tikrinti. Tokių darbų pasekoje samdomi advokatai…

Daugiabučio gyvenamojo namo ekspertizė. Galgiai, Vilniaus rajonas

Daugiabučiame gyvenamajame name, suskilusi lauko terasa, aptrupėjusios sienos, apipelyję langai, kai kuriuose butuose prateka stoglangis.
Daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas nedalyvaujant kvalifikuotam statybos inžinieriui, nebuvo statybos techninės priežiūros vadovo Todėl gausu statybinio broko vėdinimo sistemoje, lietaus nuvedimo sistemoje. Statybos defektai matomi paklotose stogo dangose. Dirbdamos be kontrolės, draugų ir pažįstamų rekomenduotos, statybininkų brigados pridaro daug statybinio broko dėl ko užsakovams vėliau tenka kreiptis į statybos ekspertus ir advokatus.