Individualių namų statybos techninė priežiūra

Individualių namų statybos techninė priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki valstybinei komisijai pripažįstant statinį tinkamu naudoti.


Pasirengiant statybai:
–  statybos techninis prižiūrėtojas sudaro darbų eigos grafiką, kurį Užsakovas suderina su finansavimu;
–  statybos techninis prižiūrėtojas padeda parinkti Rangovus.

Statybos eigoje statybos techninis prižiūrėtojas pataria kur Užsakovas gali sutaupyti:
–  sukeičiant technologinius procesus, priklausomai nuo sezoniškumo;
–  pakeičiant statybines medžiagas;
–  pakeičiant statybinius procesus.

Pasirengimo statybai etapas:
–  patikriname projektą;
–  pasiūlome įvairius sprendimus šiltinimo mazgam;
–  pasiūlome sprendimus hidroizoliaciniam mazgam;
–  sudarome sąmatą vidutinėm rinkos kainom;
–  parengiam dokumentus konkursui;
–  konkuro būdu pateikiam Užsakovui Rangovų pasiūlymų suvestinę.

Statybos eigoje:
–  tikriname/ deriname technologinių procesų eiliškumą;
–  tikriname darbų kokybę;
–  tikriname atliktų darbų aktus;

Užbaigus statybą:
–  vykdome pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą;

STATYBOS  TECHNINĖ  PRIEŽIŪRA  ATLIKTA  INDIVIDUALIEM  NAMAM

STATYBOS  TECHNINĖ  PRIEŽIŪRA  ATLIKTA  INDIVIDUALIŲ  NAMŲ  GYVENVIETĖSE

Gulbinų gyvenvietės statyba / 1-as etapas
Užsakovas UAB „Sostinės namai“
Rangovai UAB „Luidas“, UAB „Vandesta“, UAB „Rumsta“

Neries Kilpų gyvenvietės statyba
Užsakovas: UAB „Turto Vadybos Grupė“,
Rangovai UAB „Kerista“, UAB „Nalšia“, UAB „Vilniaus Ranga“