Individualių namų statybos techninė priežiūra

Individualių namų statybos techninė priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki valstybinei komisijai pripažįstant statinį tinkamu naudoti.
Pasirengiant statybai :
–  statybos techninis prižiūrėtojas sudaro darbų eigos grafiką, kurį Užsakovas suderina su finansavimu;
–  statybos techninis prižiūrėtojas padeda parinkti Rangovus.
Statybos eigoje statybos techninis prižiūrėtojas pataria kur Užsakovas gali sutaupyti :
–  sukeičiant technologinius procesus, priklausomai nuo sezoniškumo;
–  pakeičiant statybines medžiagas;
–  pakeičiant statybinius procesus.

 

 

Pasirengimo statybai etapas :
–  patikriname projektą;
–  pasiūlome įvairius sprendimus šiltinimo mazgam;
–  pasiūlome sprendimus hidroizoliaciniam mazgam;
–  sudarome sąmatą vidutinėm rinkos kainom;
–  parengiam dokumentus konkursui;
–  konkuro būdu pateikiam Užsakovui Rangovų pasiūlymų suvestinę.

Statybos eigoje :
–  tikriname/ deriname technologinių procesų eiliškumą;
–  tikriname darbų kokybę;
–  tikriname atliktų darbų aktus;

Užbaigus statybą :
–  vykdome pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą;

 

 

 

 

 

STATYBOS  TECHNINĖ  PRIEŽIŪRA  ATLIKTA  INDIVIDUALIEM  NAMAM

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“57″ gal_title=“IndNam1″]

 

 

STATYTBOS  TECHNINĖ  PRIEŽIŪRA  ATLIKTA  INDIVIDUALIŲ  NAMŲ  GYVENVIETĖSE

Gulbinų gyvenvietės statyba / 1-as etapas
Užsakovas UAB „Sostinės namai“
Rangovai UAB „Luidas“, UAB „Vandesta“, UAB „Rumsta“

Neries Kilpų gyvenvietės statyba
Užsakovas: UAB „Turto Vadybos Grupė“,
Rangovai UAB „Kerista“, UAB „Nalšia“, UAB „Vilniaus Ranga“