Statybos techninė priežiūra

UAB „Minties kelias“ vykdoma statybos techninė priežiūra individualiems namams, daugiabučiams, visuomeniniams ir pramoniniams pastatams. Taip pat atliekama šių pastatų renovacijos techninė priežiūra.

Statybos eigoje tikrinama:

– pastato projekto sprendimai;
– statybos darbų technologiniai procesai;
– tinkamas statybinių medžiagų panaudojimas;
– atliktų darbų kiekiai;
– atliktų darbų aktai ir sąmatos;
– optimizuojame statybos darbų grafikus;

Užbaigus statybos procesą dalyvaujame procedūroje valstybinei komisijai pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

Statybos techninė priežiūra reglamentuota LR statybos įstatyme siekiant išvengti avarijos atvejų ir užtikrinti technologinių procesų kokybę taupant užsakovo lėšas statybos ir ilgametės eksploatacijos eigoje.

Visuomeninių pastatų techninė priežiūra

UAB „Minties kelias“ vykdo daugiabučių gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties bei pramoninių statinių statybos, rekonstrukcijos, renovacijos techninę priežiūrą. Nuo įmonės įkūrimo pradžios statybos techninė priežiūra atlikta žemiau išvardintuose statiniuose.

Individualių namų statybos techninė priežiūra

Vykdome individualių namų statybos techninę priežiūrą nuo statybos pradžios iki valstybinei komisijai pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

Statybos eigoje statybos techninis prižiūrėtojas patars, kur užsakovas gali sutaupyti.