Pastatų patikros

Statybos techninės priežiūros įmonė UAB „Minties kelias“ atlieka statomų ir eksploatuojamų pastatų patikras. Pastatų patikros metu įvertinamas statinio stovis, technologiniai statybos procesai, bandymų rezultatai, projektiniai sprendimai, aktavimas. Teikiami pasiūlymai statybos technologinių procesų gerinimui ir statinių ilgaamžiškumui užtikrinti.

Pastatų patikros – individualiems namams, daugiabučiams, komerciniams pastatams!

Europa Hotel Taline

Patikrintas Europa Hotel Taline pastato stovis, inžinerinė statinio įranga, eksploatavimo dokumentacija.

Gyvulininkystės kompleksas Jungėnų kaime Marijampolės rajonas

Tikrinti lauko inžinerinių tinklų klojimo darbai, rezervuarų pagrindų tyrimų dokumentacija, statinių konstrukcijų montavimas.

Pateikti pasiūlymai:

– rezervuarų stabilumui užtikrinti;
– lietaus kanalizacijos paklojimo darbų kokybei gerinti;

Tikrinti ES Interreg III programos projektai

Projekto programa, sutarties numerisTikrintas Lietuvos partnerisSutarties veikla
Interreg III A
2005/191 /1VL – 788
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
ekonomika@kazluruda.lt
Tel.: 8343-68625
Ąžuolų Būdos gyvenvietės vandentiekio tiekimo ir gerinimo bei buitiniųnuotekų valyklos ir kanalizavimo sistemų įrengimo techninio,darbo projekto parengimas ir įrengimas
Interreg III A
2005/199/1VL- 290
VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras
tourism@lazdijai.lt
Tel.: 8318 – 51160
Lazdijų turizmo informacinio centro statybos techninio projekto parengimas, projekto vykdymo ( autorinės )priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai
Interreg IIIA
2005/068 /1VL- 183
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
m.vidmantas@lazdijai.lt
Tel.: 8318 – 66121
Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūros paveldo pritaikymas turizmo plėtrai
Interreg IIIA
2005/148/1VL- 183
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
eimantas@lazdijai.lt
Tel.:8318 – 51570
Lietuvos ir Lenkijos regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra
Interreg III A
2005 / 168/1VL-183
VšĮ Marijampolės ligoninė
z.pociene@marijampole.aps.lt
Tel.: 8343-50435
Farmacinės analizės laboratorijos sukūrimas Lenkijos – Lietuvos pasienio regione
Interreg III A
2006/335/1VL-731
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
metodika@marijampole.mvb.lt
8343-52684
Multicentrų steigimas Olštyne ir Marijampolėje
INTERREG III B
64/1VL-183
Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas
argaudas.stoskus@gamta.lt
Tel.: 8 5 2723721
Nr. 64 „Bird rich wetlands of international importance, nature reserves and culturas landscapes as resources for sustainable developments ir rural areas“
Interreg III B
0088
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
v.serbenta@bkagentura.lt
Tel.: 85 – 2629853
Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos taupymo būste
Interreg III  A
2005/036/1VL – 472
Pagėgių savivaldybės administracija
info@pagegiai.lt
Tel.: 8441-57361
Kultūros ir istorijos paveldo pritaikymas turizmui Pagėgių , Ilavos ir Soviecko pasienio regionuose
Interreg III A
2006/282/1VL – 674
Šilutės rajono savivaldybės administracija
Alfredas.sv@erdves.lt
Tel/fax .: 8441-62266
Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas mažinant bendrų vandens telkinių teršimą
Interreg III B
SIV – 107
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
e.rozanaite@sratc.lt
Tel.: 841 – 437795
Šiaulių krašto ir Jelgavos regiono Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas
Interreg III A
2005/067/1VL-468
Alytaus miesto savivaldybės administracija
n.rinkeviciute@ams.lt
Tel.:8315-55136
Regiono turizmo vystymas sutvarkant Europos aikštę ir miesto sodą Alytuje
Interreg III A
2005/148/1VL-735/SR-1350
Alytaus miesto savivaldybės administracija
n.rinkeviciute@ams.lt
Tel.:8315-55136
s ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra
Interreg III A
2005/146/ 1VL-27
Alytaus miesto savivaldybės administracija
i.baliukyniene@ams.lt
Tel.: 8315-55136
Turizmo vystymas tiesiant dviračių – takus Lietuvos Lenkijos pasienio regione