Pastatų patikros

Statybos techninės priežiūros įmonė UAB „Minties kelias“ atlieka statomų ir eksploatuojamų pastatų patikras. Pastatų patikros metu įvertinamas statinio stovis, technologiniai statybos procesai, bandymų rezultatai, projektiniai sprendimai, aktavimas. Teikiami pasiūlymai statybos technologinių procesų gerinimui ir statinių ilgaamžiškumui užtikrinti.

Pastatų patikros – individualiems namams, daugiabučiams, komerciniams pastatams!

Europa Hotel Taline

Patikrintas Euroopa Hotel Taline pastato stovis, inžinerinė statinio įranga, eksploatavimo dokumentacija.

Gyvulininkystės kompleksas Jungėnų kaime Marijampolės rajonas

Tikrinti lauko inžinerinių tinklų klojimo darbai, rezervuarų pagrindų tyrimų dokumentacija, statinių konstrukcijų montavimas. Pateikti pasiūlymai :
–  rezervuarų stabilumui užtikrinti;
–  lietaus kanalizacijos paklojimo darbų kokybei gerinti;

Tikrinti ES Interreg III programos projektai

Projekto programa,

sutarties numeris

Tikrintas Lietuvos partneris Sutarties veikla
Interreg III A

2005/191 /1VL – 788

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

ekonomika@kazluruda.lt

Tel.: 8343-68625

Ąžuolų Būdos gyvenvietės vandentiekio tiekimo ir gerinimo bei buitiniųnuotekų valyklos ir kanalizavimo sistemų įrengimo techninio,darbo projekto parengimas ir įrengimas
Interreg III A

2005/199/1VL- 290

VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras

tourism@lazdijai.lt

Tel.: 8318 – 51160

Lazdijų turizmo informacinio centro statybos techninio projekto parengimas, projekto vykdymo ( autorinės )priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai
Interreg IIIA

2005/068 /1VL- 183

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

m.vidmantas@lazdijai.lt

Tel.: 8318 – 66121

Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūros paveldo pritaikymas turizmo plėtrai
Interreg IIIA

2005/148/1VL- 183

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

eimantas@lazdijai.lt

Tel.:8318 – 51570

Lietuvos ir Lenkijos regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra
Interreg III A

2005 / 168/1VL-183

VšĮ Marijampolės ligoninė

z.pociene@marijampole.aps.lt

Tel.: 8343-50435

Farmacinės analizės laboratorijos sukūrimas Lenkijos – Lietuvos pasienio regione
Interreg III A

2006/335/1VL-731

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

metodika@marijampole.mvb.lt

8343-52684

Multicentrų steigimas Olštyne ir Marijampolėje
INTERREG III B

64/1VL-183

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas

argaudas.stoskus@gamta.lt

Tel.: 8 5 2723721

Nr. 64 „Bird rich wetlands of international importance, nature reserves and culturas landscapes as resources for sustainable developments ir rural areas“
Interreg III B

0088

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

v.serbenta@bkagentura.lt

Tel.: 85 – 2629853

Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos taupymo būste
Interreg III  A

2005/036/1VL – 472

Pagėgių savivaldybės administracija

info@pagegiai.lt

Tel.: 8441-57361

Kultūros ir istorijos paveldo pritaikymas turizmui Pagėgių , Ilavos ir Soviecko pasienio regionuose
Interreg III A

2006/282/1VL – 674

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Alfredas.sv@erdves.lt

Tel/fax .: 8441-62266

Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas mažinant bendrų vandens telkinių teršimą
Interreg III B

SIV – 107

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

e.rozanaite@sratc.lt

Tel.: 841 – 437795

Šiaulių krašto ir Jelgavos regiono Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas
Interreg III A

2005/067/1VL-468

Alytaus miesto savivaldybės administracija

n.rinkeviciute@ams.lt

Tel.:8315-55136

Regiono turizmo vystymas sutvarkant Europos aikštę ir miesto sodą Alytuje
Interreg III A

2005/148/1VL-735/SR-1350

Alytaus miesto savivaldybės administracija

n.rinkeviciute@ams.lt

Tel.:8315-55136

Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra
Interreg III A

2005/146/ 1VL-27

Alytaus miesto savivaldybės administracija

i.baliukyniene@ams.lt

Tel.: 8315-55136

Turizmo vystymas tiesiant dviračių – takus Lietuvos Lenkijos pasienio regione